top of page

GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi og ordet gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele. Det overordnede målet med gestaltterapi er å bli mer oppmerksom og bevisst på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre egne valg.  

I gestaltterapi har vi en helhetlig tilnærming som inkluderer bla.a kropp, følelser og tanker, og min jobb som gestaltterapeut er å møte og støtte deg der du er. Jeg tror virkelig at alle gjør så godt vi kan med de mulighetene og begrensingene vi opplever å ha akkurat her og nå, og derfor tilstreber jeg å møte deg med en åpen, ikke-dømmende og utforskende holdning. Vi har alle vårt, tenker jeg, og jeg er interessert i ditt og din historie.

 

Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral i gestaltterapi og kommer du til meg så jobber vi sammen som et team. Dette betyr at også jeg kan komme til å dele av meg i møte med deg.

Sammen utforsker vi hvordan du kan bli mer bevisst dine egne følelser, reaksjoner og handlinger fordi vi vet at ved å bli bedre kjent med deg selv her og nå kan gi deg en mulighet til å handle på nye mer hensiktsmessige måter.  Å oppdage ditt eget potensiale, dine muligheter og dine begrensninger kan gi en innsikt som gir deg flere valg og dermed en mulighet til å velge annerledes.

​​​

"Terapi handler om å innta rollen som detektiv i eget sinn"

(Sondre Liverød, Psykolog)

HVORDAN?

Min oppgave som terapeut er som nevnt å støtte deg i prosessen din, og vår relasjon er viktig for å få til et godt samarbeid. Å gjøre rommet til en så trygg arena som mulig hvor utforskning kan finne sted er derfor noe jeg legger ganske mye vekt på i starten. 

Samtaler er utgangspunktet i gestaltterapien, men noen ganger kan andre kreative øvelser og eksperimenter være en annen mer hensiktsmessig måte å utforske det du er opptatt av. 

HVEM ER TERAPI FOR?

Det er mange ulike grunner til at man kan ønske å prøve terapi. Noen av dem kan være:​

  • Indre uro

  • Utbrenthet/"Gått på veggen"

  • Lav selvfølelse og/eller selvtillit

  • Ønske om å bli bedre kjent med seg selv, egne behov og grenser

  • Behov for å sortere tanker og følelser

  • Nysgjerrighet på seg selv, sin historie og sine mønstre

  • Utfordringer i relasjoner

  • Angst, bekymring, sinne, sorg eller nedstemthet

  • Behov for en å snakke med

  • Osv ...

 

 

Listen er på ingen måte uttømmende.

Sagt på en annen måte så er gestaltterapi i bunn og grunn for alle som på ett eller annet vis opplever å stå fast eller som har behov for støtte i sin prosess. Man kan gå i terapi av mange ulike grunner og ingenting er i utgangspunktet for lite eller for stort så lenge det er innenfor terapeutens kompetanse, og selvsagt ihht Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Noen har det helt klart for seg hva de ønsker støtte til, mens for andre kan det være svært utydelig. Det eneste som er tydelig er kanskje at ting ikke oppleves OK. Og det er også helt i orden. Er det uklart finner vi ut av det sammen.

Varmt velkommen skal du være. Akkurat som du er. Akkurat nå.

bottom of page