smittevern

 

Jeg følger Helsedirektoratets smittevernregler om ingen håndhilsning, avstand og grundig renhold av lokalene i tillegg til de lokale føringene fra Ullensaker kommune.

Av hensyn til smittevern gjør vi det på følgende måte:

  • Vi har et lite venterom og det kan være vanskelig å holde avstand. For å minimere oppholdstiden i venterommet anbefales det at du kommer så tett opptil oppsatt tid som mulig. 

  • Vask hendene på vårt toalett før timen starter.

  • Bruk av munnbind er valgfritt.

​​

Er du i karantene (gjelder også ventekarantene), har du symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelig med Covid-19 kan du ikke møte til timen.

Flytting av time på kort varsel av ovennevnte årsaker belastes ikke klienten.

Flytting av time på initiativ fra terapeut av smittevernhensyn kan forekomme på kort varsel og hjemler ikke økonomisk kompensjon for oppsatt time. 

Velkommen til time. Gleder meg til å se deg.​

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene#smittevernrad-ved-okt-smitte

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775