Kombitime, W&T + innendørs

En kombinasjon av "snakketur" og innendørs samtale.


Tjenestebeskrivelse

'Walk and talk' er et fullverdig tilbud. I en 'walk and talk' møtes vi ute og har hele (eller deler) av samtalen mens vi går sammen. Det er flere fordeler med denne samtaleformen; Foruten at naturen i seg selv har en terapeutisk effekt kan det å gå side om side i samme retning være en god «ice breaker». For mange er det lettere å prate om seg selv, og få kontakt med sine emosjoner i mer uformelle omgivelser hvor man ikke sitter ansikt til ansikt. Bevegelse skaper god flyt i samtalen, sorterer tanker på en ny måte og stimulerer til kreativitet og på toppen av det hele frigjøres også dopamin. For å bestille time, send mail til am.gestaltterapi@gmail.com


Avbestilling eller endring av time

Avbestilling og bytte av time må skje senest 24 timer før oppsatt tid. Timer avbestilt eller byttet etter denne fristen belastes klienten i sin helhet.