Gestalt-/samtaleterapi, Digital/video

1 til 1 samtale på digital plattform


Tjenestebeskrivelse

PSYKOTERAPI er en måte å bli mer oppmerksom og bevisst på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre egne valg. Uheldige mønstre som hittil har hindret vår videreutvikling kan bli tydelige for oss og vi kan oppnå bedre mental helse og færre følelsesmessige eller adferdsmessige utfordringer. ​"Terapi handler om å innta rollen som detektiv i eget sinn" (Sondre Liverød, Psykolog) ​HVA OG HVORDAN? Psykoterapi kommer i mange forskjellige teknikker og retninger: Mentalisering, løsningsfokusert terapi, skjemafokusert terapi, kognitiv adferdsterapi, affektbevissthet og mange andre. Metoden jeg praktiserer er gestaltterapi.  ​Psykoterapi forutsetter en åpen og utforskende holdning hvor jeg som terapeut er til stede med hele meg. I gestaltterapi har vi en helhetlig tilnærming som inkluderer kropp, følelser og tanker. Vi har et her-og-nå fokus som fokuserer på den enkeltes erfaring i øyeblikket. Dette betyr ikke at det er forbudt å prate om fortiden, på ingen måte, det betyr bare at når vi prater om fortid forsøker vi å ha mest mulig fokus på hvordan fortiden påvirker oss i dag. Historien er viktig, og dagen i dag er enda viktigere for det er den som har potensiale til endring i seg. Visste du at ressursene i oss veldig ofte kommer fra smertefulle erfaringer? HVEM ER TERAPI FOR? Gestaltterapi er for alle som på ett eller annet vis opplever å stå fast eller som har behov for støtte i sin prosess. Man kan gå i terapi av mange ulike grunner og ingenting er i utgangspunktet for lite eller for stort så lenge det er innenfor terapeutens kompetanse og selvsagt ihht Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Noen har det helt klart for seg hva de ønsker støtte til, mens for andre kan det være svært utydelig. Det eneste som er tydelig er kanskje at ting ikke oppleves OK. Og det er også helt i orden. Er det uklart finner vi ut av det sammen. Velkommen skal du være. Akkurat som du er. Akkurat nå. For å bestille time benytt kontaktskjema under "kontakt" i menylinjen.


Avbestilling eller endring av time

Avbestilling og bytte av time må skje senest 24 timer før oppsatt tid. Timer avbestilt eller byttet etter denne fristen belastes klienten i sin helhet.