Coaching, Digital/video

1 til 1 samtale. Samtalen gjennomføres digitalt (video)


Tjenestebeskrivelse

COACHING er veiledning, motivering, læring og avlæring. En metode for å fremme utvikling og vekst. Målet med coaching er å frigjøre og utvikle menneskets potensiale, hente ut det beste i hvert individ og gi støtte i prosessen fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Som coach hjelper jeg deg til å finne dine løsninger og din vei til målet. Det kan være mange grunner til å oppsøke en coach. Noen eksempler kan være: -Karriereveiledning/livsvalg -Utvikling av kommunikasjonsferdigheter -Forberedelser til viktig jobbintervju -Konflikter på jobb -Fravær av motivasjon og/eller opplevelse av stagnasjon -Selvutvikling/vekst -Tidsklemme/balanse -Langtidssykemelding/tilbake på jobb ​Det kan være fint om du gjør deg noen tanker rundt følgende spørsmål: -Hva ønsker jeg å endre og/eller hva trenger jeg støtte på? -Hva ønsker jeg skal bli annerledes som et resultat av at jeg går i coaching? -Hva tror jeg kan være til hjelp for meg? Er det uklart? Fortvil ikke. Og ikke vite er også et svar. Da begynner vi der. For å bestille time, send mail til am.gestaltterapi@gmail.com


Avbestilling eller endring av time

Avbestilling og bytte av time må skje senest 24 timer før oppsatt tid. Timer avbestilt eller byttet etter denne fristen belastes klienten i sin helhet.