Coaching, 90 min.

Tjenestebeskrivelse

COACHING er veiledning, motivering, læring og avlæring. En metode for å fremme utvikling og vekst. Målet med coaching er å frigjøre og utvikle menneskets potensiale, hente ut det beste i hvert individ og gi støtte i prosessen fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Som coach hjelper jeg deg til å finne dine løsninger og din vei til målet. Det kan være mange grunner til å oppsøke en coach. Noen eksempler kan være: -Karriereveiledning/livsvalg -Utvikling av kommunikasjonsferdigheter -Forberedelser til viktig jobbintervju -Konflikter på jobb -Fravær av motivasjon og/eller opplevelse av stagnasjon -Selvutvikling/vekst -Tidsklemme/balanse -Langtidssykemelding/tilbake på jobb ​Det kan være fint om du gjør deg noen tanker rundt følgende spørsmål: -Hva ønsker jeg å endre og/eller hva trenger jeg støtte på? -Hva ønsker jeg skal bli annerledes som et resultat av at jeg går i coaching? -Hva tror jeg kan være til hjelp for meg? Er det uklart? Fortvil ikke. Og ikke vite er også et svar. Da begynner vi der. Egne priser for bedrifter. For å bestille time, send mail til am.gestaltterapi@gmail.com.

Avbestillingsregler

Avbestilling og bytte av time må skje senest 24 timer før oppsatt tid. Timer avbestilt eller byttet etter denne fristen belastes klienten i sin helhet.  ​Unntak fra 24-timers regelen: Flytting av time grunnet symptomer på luftveisinfeksjon, symptomer forenelig med Covid-19 eller grunnet karantene (gjelder også ventekarantene) belastes ikke klienten. Flytting av time på initiativ av terapeut for å ivareta smittevern hjemler ikke kompensjon for oppsatt time. I slike tilfeller vil man få tilbud om ny tid.

Kontaktinformasjon

  • Gardermovegen 19, Jessheim, Norge

    97098684

    am.gestaltterapi@gmail.com