top of page

Terapi eller coaching?

Uavhengig av om du velger coaching eller terapi så får du:

  • En samtalepartner som er oppmerksomt til stede for deg og som møter deg der du er

  • En støttespiller i utforskningsprosessen 

  • Hjelp til tydeliggjøring av muligheter og valg

  • Støtte og hjelp til egenutvikling

  • Et rom hvor DU kan få være DEG – helt ubetinget​​​

Jeg er opptatt av helheten; Tanker, følelser og ikke minst kropp. Sammen har vi fokus på erfaringen vi gjør oss her og nå, og skaper en bevisstgjøring som gjør endring mulig. Jeg er opptatt av å skape en trygg ramme i et rom hvor du kan tillate deg å gi litt slipp på «må, bør og skal». Et sted hvor du kan få ro og tid til å utforske og finne ut hva du faktisk vil og hvor det er OK å være som du er, helt uten filter. Jeg ønsker å møte deg akkurat der du er i ditt liv. 

«Din virkelighet er slik du opplever den – ikke slik andre sier den burde være»

​​​

Kvalitetsikring

Jeg er medlem av GPO (GestaltPraktiserende i Organisasjoner) og NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og følger til enhver tid deres etiske prinsipper og retningslinjer. Det vil blant annet si at du kan være helt trygg på at det som skjer i rommet og i vår relasjon, forblir der. 

For at jeg skal kunne møte deg på best mulig måte, og for at jeg skal kunne være oppmerksom på på hva som skjer i møte med deg er det viktig at jeg kjenner mine egne følelser, tanker og fornemmelser, derfor går jeg jevnlig i individuell coaching/terapi og gruppeveiledning. Dette gir meg en god innsikt i egen personlig prosess i tillegg til at jeg vet mye om hvordan det er å være klient og den oppsøkende part i relasjonen. Dette gjøres hos godkjent coach og/eller terapeut med videreutdanning.

Nyttige linker:

NGF's etiske prinsipper og retningslinjer

GPO's etiske prinsipper og retningslinjer

Retningslinjer for behandling av klager

Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Personvernerklæring for A.M Gestaltterapi og veiledning

zach-lucero-fwjsBPbRm4g-unsplash_edited.

gestaltterapi

coaching

walk & talk

bottom of page