Korona og smittevern

 

Jeg følger Helsedirektoratets smittevernregler om ingen håndhilsning, avstand og grundig renhold av lokalene i tillegg til de lokale føringene fra Ullensaker kommune.

Av hensyn til smittevern gjør vi det på følgende måte:

  • Vi har et lite venterom og det kan være vanskelig å holde avstand. For å minimere oppholdstiden i venterommet anbefales det at du kommer til oppsatt tid. Verken før eller etter.  

  • Vask hendene på vårt toalett før timen starter.

  • Munnbind benyttes til vi har satt oss. Bruk utover dette gjøres etter vurdering og/eller ønske av klient og/eller terapeut i hvert enkelt tilfelle. 

Munnbind til eget bruk må medbringes av den enkelte.

Er du i karantene (gjelder også ventekarantene), har du symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelig med Covid-19 kan du ikke møte til timen.

Flytting av time på kort varsel av ovennevnte årsaker belastes ikke klienten.

Flytting av time på initiativ fra terapeut av smittevernhensyn kan forekomme på kort varsel og hjemler ikke økonomisk kompensjon for oppsatt time. 

Ta vare på hverandre -  Vask hendene - Hold avstand - Hold ut. Det blir bra.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene#smittevernrad-ved-okt-smitte

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775

Copyright © 2018 Agneta Marie Lislerud. All Rights Reserved.

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon

Jessheim, Ullensaker kommune