top of page

COACHING er veiledning, motivering, læring og avlæring. En metode for å fremme utvikling og vekst.

 

Målet med coaching er å frigjøre og utvikle menneskets potensiale, hente ut det beste i hvert individ og gi støtte i prosessen fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Som coach hjelper jeg deg til å finne dine løsninger og din vei til målet.

Det kan være mange grunner til å oppsøke en coach.

Noen eksempler kan være:

 • Karriereveiledning/livsvalg

 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter

 • Ønske om støtte/oppfølging til å nå egendefinerte målsettinger (eks. oppfølging av "medbrakt" trenings-/kostholdplan) 

 • Forberedelser til viktig jobbintervju

 • Konflikter på jobb

 • Fravær av motivasjon og/eller opplevelse av stagnasjon

 • Selvutvikling/vekst

 • Tidsklemme/balanse

 • Langtidssykemelding/tilbake på jobb

Det kan være fint om du gjør deg noen tanker rundt følgende spørsmål:

 1. Hva ønsker jeg å endre og/eller hva trenger jeg støtte på?

 2. Hva ønsker jeg skal bli annerledes som et resultat av at jeg går i coaching?

 3. Hva tror jeg kan være til hjelp for meg?

Er det uklart? Fortvil ikke. Og ikke vite er også et svar. Da begynner vi der.

bottom of page