top of page

vi blir til i møte med hverandre

OPPDAG DINE RESSURSER

Photo: Zach Lusero
About

om meg

Jeg heter Agneta og jeg er Gestalt psykoterapeut MNGF og Coach. Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (en akkreditert og NOKUT-godkjent høyskole). Utover det har jeg blant annet 17 års erfaring fra primært luftoperativ virksomhet i Forsvaret. En erfaring, og en periode i livet som står står mitt hjerte veldig nært og som selvsagt har formet meg i stor grad.

Jeg motiveres av å støtte andre i sine prosesser og bidra til at andre oppdager sine iboende ressurser som det ikke er så lett å få øye på alene.

Å møte mennesker med et åpent sinn og åpent hjerte er noe jeg setter høyt og noe jeg etterstreber å gjøre i møte med alle på min vei. Jeg har spesielt to grunnholdninger med meg som støtter meg til å møte verden med den rausheten som jeg mener alle fortjener; Alle er mer enn vi ser og alle gjør så godt vi kan med de mulighetene og begrensingene vi opplever akkurat her og nå.

20230303_124319.jpg
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram
  • Linkedin Sosiale Ikon

tjenester

- Kort til ingen ventetid
- Du trenger ingen henvisning 
- Egne priser (15% rabatt) for deg som er uføretrygdet, arbeidsledig på dagpenger, mottar alderspensjon, AAP eller økonomisk sosialhjelp. 

1 til 1 samtaleterapi

 

60 eller 90 min

Pris fra: 940,-

 

1 til 1 veiledning

 

60 eller 90 min 

Pris fra: 940,-

 

"Snakketur"

 

60 min 

Pris: 940,-

Contact
bottom of page